Saltatu arakatzailea

Argitalpenak

Euskaldunak (1)
Euskal etnia

Egileak:

 • J.Altuna,
 • A.Arrinda,
 • D.Arrinda,
 • J.Garmendia Larrañaga,
 • M.Lekuona,
 • F.Leizaola,
 • J.Susteta

Euskeran ere aukera duzu: Euskaldunak

Deskatalogatua

Publikazio hau azpiko bildumaren tomo bat da:

Euskaldunak

Edukien aurkibidea

 1. Kondaira-aurrea. Altuna'tar Jesus'ek

  1. Euskalerri'aren Kondaira-aurrea 1. or.
  2. Sarrera 1. or.
  3. Ingurua 2. or.
  4. Laugarren aldiaren zatiketa 2. or.
  5. Beeneko Paleolitos aroa 3. or.
  6. Erdiko Paleolitos aroa 5. or.
  7. Goieneko Paleolitos edo Arri-Aroa 6. or.
  8. Mesolitos 7. or.
  9. Neolitos edo Arri-aro berria 9. or.
  10. Eneolitos eta tupiki garaia 10. or.
  11. Burni-garaia 14. or.
 2. Arri-aro'ko ertia. Altuna'tar Jesus'ek

  1. Arri-aroko erti-lanak Euskalerri'an 17. or.
  2. Sarrera 17. or.
  3. Arri-aroko ertigintzaren alderdiak 18. or.
  4. Erabilkorretako euskal-ertigintza arri-aroan 18. or.
  5. Aitzulotako ertigintza Euskalerri'an 21. or.
  6. Laperra Benta'ko aitzuloa 21. or.
  7. Santimamiñe 21. or.
  8. Isturitze 22. or.
  9. Alkerdi 23. or.
  10. Etxeberri'ko karbia 23. or.
  11. Xaxixiloaga 24. or.
  12. Goikolau 24. or.
  13. Altxerri 24. or.
  14. Ekain 25. or.
  15. Sinhikoleko karbia 25. or.
  16. Arenaza 26. or.
  17. Arri-aroko ertigintzaren esanaia 27. or.
 3. Eusko-institukizunak. Lekuona'tar Manuel'ek

  1. Eusko institukizunak 33. or.
  2. Sarrera 34. or.
  3. Artzain-kultura 36. or.
  4. Artzaintza-nekazaritza 37. or.
  5. Kultura-aldaketa 38. or.
  6. Toponimia testigu 38. or.
  7. Bizikera batzuk naasian 38. or.
  8. Kultura-aldaketen mitologia 39. or.
  9. Nekazaritzaren sorrera 40. or.
  10. Partzoneriak 40. or.
  11. Lurraren bakoitz-jabetasuna 42. or.
  12. Nekazariak eta ola-gizonak 44. or.
  13. Jus utendi et abutendi. Gizarte-serbitzua 44. or.
  14. Fuerua 49. or.
  15. Batzarrak 50. or.
  16. Elizatea 50. or.
  17. Erromatar legediaren aurrez-aurre 51. or.
  18. Jauntxoak 52. or.
  19. Erregeak, Erregetza 53. or.
  20. Ondoriak 56. or.
  21. Aaidea ala Auzoa? 57. or.
  22. Auzotasuna 58. or.
  23. Auzo-lana: erri lana 58. or.
  24. Aaide Nagusiak 59. or.
  25. Feudalismo-saiok 60. or.
  26. Aaide Nagusiak eta Errege-babesa 61. or.
  27. Erri-bilduak eta erri-elkarteak 62. or.
  28. Azken itz 64. or.
 4. Artzaingoa. Leizaola'tar Fermin'ek

  1. Artzaingoa 65. or.
  2. Sarrera 66. or.
  3. Artzaintza lekuak, Euskalerri'an barrena 67. or.
  4. Artzaintza motak, Euskalerri'an 67. or.
  5. Larre-abereak 69. or.
  6. Artzaien bizi-tokiak 72. or.
  7. Artalde-bideak 75. or.
  8. Esku-lanak eta lanabesak 77. or.
  9. Artzaintzaren emaitzak 79. or.
  10. Azokak eta periak 81. or.
  11. Artzaiak eiztari 82. or.
  12. Jabearen señale eta markak 84. or.
  13. Erri-Larreak 85. or.
  14. Artzaiaren bizitza, udaran eta neguan 88. or.
  15. Artzaien jantziak 90. or.
  16. Artzai-oiturak 93. or.
  17. Atsotitzak eta esaera zaarrak 95. or.
 5. Arrantzaleak. Arrinda'tar Anes'ek

  1. Arrantzaleak 97. or.
  2. Sarrera 97. or.
  3. Arrantza ogi-bide bezela 98. or.
  4. Arraiñak 99. or.
  5. Ontziak 100. or.
  6. Portuen antolamenduak 101. or.
  7. Kaiak 101. or.
  8. Kofradiak 102. or.
  9. Zergak 104. or.
  10. Bale Arrantza 104. or.
  11. Orio'n arrapatutako balea 105. or.
  12. Arrantza Legeak (Teknika) 106. or.
  13. Irabaziak zabaltzen 107. or.
  14. Balezaleak Terranoban 108. or.
  15. Ekonomi Aldeko Arazoak 109. or.
  16. Indioekin Ar-emanak 110. or.
  17. Ondamendia 111. or.
  18. Bakallau Arrantza 113. or.
  19. Arrantzale-giroa, Erti-lanetan 115. or.
  20. Arrantzaren birlarotzea 116. or.
  21. Gaur-eguneko Arrantza 116. or.
  22. Bajurako Arrantza 118. or.
  23. Alturako Barkuak 118. or.
  24. Berriro Lur-jo 119. or.
 6. Esku-langintza. Garmendia Larrañaga'tar Juan'ek

  1. Esku-langintza 121. or.
  2. Sarrera 121. or.
  3. Aldaketa Aurrerapena 122. or.
  4. Metalaren Esku-langintza ,124. or.
  5. Burnia 124. or.
  6. Aingurak 124. or.
  7. Aizkora 125. or.
  8. Joareak 125. or.
  9. Buztingintza 126. or.
  10. Arriaren Esku-langintza 127. or.
  11. Esku-langintza zurezkoetan 129. or.
  12. Gurdigille 129. or.
  13. Uztargille 129. or.
  14. Argizaiola-gille 130. or.
  15. Artzaien esku-lanak 131. or.
  16. Oinetakoak 131. or.
  17. Abarketa, Espartin 131. or.
  18. Abarkagintza 132. or.
  19. Eskalapoiñak 133. or.
  20. Oialkintza 135. or.
  21. Liñua 135. or.
  22. Artillea 135. or.
  23. Oialak 135. or.
  24. Beste esku-langintza batzuk 136. or.
  25. Laneko Araudia 137. or.
 7. Bizibideak eta langintzak. Arrinda'tar Donato'k

  1. Bizibideak eta langintzak 145. or.
  2. Sarrera 146. or.
  3. Auzo-lurrak 147. or.
  4. Uri-bilduen sorrera 149. or.
  5. Eiztari 150. or.
  6. Artzai 151. or.
  7. Nekazari 153. or.
  8. Olagizon 155. or.
  9. Ikazkiña 156. or.
  10. Errotaria 158. or.
  11. Arrantzale 159. or.
  12. Merkatari 161. or.
  13. Mediku, Botikazalea, Sasimedikua 164. or.
  14. Lege-gizonak 166. or.
  15. Letrauak, Escribauak, Notarioak, Juezak 167. or.
  16. Arma gizonak 169. or.
  17. Eliz gizonak 173. or.
  18. Eskola-maisuak 177. or.
  19. «Sociedad Bascongada de Amigos del País» 178. or.
  20. Langille-kofradiak 182. or.
  21. Nekazari-kofradiak 183. or.
  22. Arrantzale-kofradiak 184. or.
 8. Merkataritza ta ekonomia Arrinda'tar Donato'k

  1. Merkataritza eta Ekonomia 185. or.
  2. Sarrera 187. or.
  3. Dirua 187. or.
  4. Trukea 188. or.
  5. Zer eskeintzen du euskalerriak? 190. or.
  6. Feriak eta azokak 191. or.
  7. Barruko salerosketa 193. or.
  8. Gai garrantzitsuenak eta beren salerosketa 194. or.
  9. Burnia 194. or.
  10. Artillea 196. or.
  11. Astilleroak 198. or.
  12. Aingurak 201. or.
  13. Armak 201. or.
  14. Beste langintza batuk 204. or.
  15. Larri-aldia 205. or.
  16. Leikide berriak 205. or.
  17. Larrialdiaren aurrean 207. or.
  18. Mugaz kanpoko salerosketa 207. or.
  19. Euskaldunen kontsul-etxeak 208. or.
  20. Bilbao'ko kontsul-etxea 209. or.
  21. Donostia'ko kontsul-etxea 210. or.
  22. Baiona'ko «Cámara de Comercio e Industria» 212. or.
  23. Deba'ko kontsul-etxea 212. or.
  24. «Compañía de Caracas» 213. or.
  25. Korsarioak 214. or.
  26. Bideak 215. or.
 9. Itsasontzien berriak Susteta'tar Jose Manuel'ek

  1. Itsasontzien berriak 219. or.
  2. Itsas-gizonen ziñ-oroigarriak 219. or.
  3. Itsas-gíroko agerpen bat ikusgarri 223 . or.
itzuli gora

Etor-Ostoa |Plaza del Caddie, 1-1º C. Lasarte/Oria. 20160. Gipuzkoa. Euskadi. Tel. (34)943 371 518 | Fax. (34)943 372 003