Saltatu arakatzailea

Argitalpenak

Euskaldunak (1)
Euskal etnia

Egileak:

  • J.Altuna,
  • A.Arrinda,
  • D.Arrinda,
  • J.Garmendia Larrañaga,
  • M.Lekuona,
  • F.Leizaola,
  • J.Susteta

Euskeran ere aukera duzu: Euskaldunak

Deskatalogatua

Publikazio hau azpiko bildumaren tomo bat da:

Euskaldunak

Hitzaurrea

Argitaratzailearen oharra

«EUSKALDUNAK Euskal Etnia» ikerlan osoa atalaten banatu izan, eta atal bakoitzari ipiñi zaizkion mugak, ori dana ez da orrela eratu ez gaiak ta ez metodoak eskatuta, ekintzak ortara eraginda baizik.

EUSKALDUNAK idaztia, beraz, iker-lan ez-berdiñen bilduma bat dugu, aurrena atalak argitaratu ta zabaldua. Eta ale bat egiñik ematean,iritzi oso zabalaren eragiñera bildurik datoz, urtezurte zeazki antolatteko asmorik gabe, adibidez.

Bestalde, gaien luze-laburrak ez du adierazi nai batzuk garrantzizkoago diranik, eta iker-lan obeak diranik ere; lan osaren eta egilleen eta beste arazo askoren aldetik sortutako arrazoiek eragin dute ortara.

itzuli gora

Etor-Ostoa |Plaza del Caddie, 1-1º C. Lasarte/Oria. 20160. Gipuzkoa. Euskadi. Tel. (34)943 371 518 | Fax. (34)943 372 003